MOTUL น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ เกรดพรีเมี่ยม เครื่องยนต์เบนซินและดีเซล 6100 SYN-Clean 5W-40 5W40 รองรับรถที่มีระบบ DPF

คุณสมบัติสินค้า:

MOTUL 6100 SYN-Clean 5W-40 5W40 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ เกรดพรีเมี่ยม เครื่องยนต์เบนซินและดีเซล รองรับรถที่มีระบบ DPF

ขนาด

Share

MOTUL 6100 SYN-Clean 5W-40 5W40
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ เกรดพรีเมี่ยม เครื่องยนต์เบนซินและดีเซล
รองรับรถที่มีระบบ DPF

น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์สูตร Technosynthese®
ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับรถยนต์สมรรถนะสูงรุ่นใหม่ เครื่องยนต์ที่ต้องใช้กำลังสูง ลิขสิทธ์ิเฉพาะจากทาง Motul
สําหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล ที่มีระบบกรองไอเสีย (Catalytic Converter)
รวมถึงรถที่ใช้ระบบแก๊ส LPG และ NGV และเครื่องยนต์ดีเซลที่ติดตั้งอุปกรณ์กรองไอเสีย (Diesel Particulate Filter, DPF)
จึงเหมาะกับเครื่องยนต์ที่ "มี" และ "ไม่มี" ระบบ DPF
ทั้งยังเหมาะสมกับเครื่องยนต์ระบบหัวฉีดตรง
และระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงท่อร่วม (Direct or Indirect Injection)
รองรับมาตรฐานไอเสีย ยูโร 4 ยูโร 5 และยูโร 6
สามารถใช้ได้กับระบบบําบัดไอเสียทุกระบบ
 
รองรับมาตรฐาน :

 • ACEA C3 Mid-SAPS
 • API SN
   

5W-30 :

 • GM-OPEL Dexos2®
 • MB 229.51
 • VW 502 00-505 01
 • CHRYSLER MS 11106
   

5W-40 :

 • BMW Long Life-04
 • FORD WSS M2C 917A
 • GM-OPEL Dexos2®
 • MB 229.51
 • RENAULT RN0710
 • RENAULT RN0700
 • VW 502 00-505 01

Powered by MakeWebEasy.com